Regulamin szkoły

Regulamin szkoły

Regulamin szkoły dla psów

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem marki Szkoła na 6 Łap PiesPotrafi.pl i Organizatorem szkoleń jest firma Canis Maior Helena Piątek, z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 56 w Międzyzdrojach, NIP 9860200950, REGON 321473595.

2. Wyżej wymieniona firma nie jest właścicielem marki PiesPotrafi Gorzów Wielkopolski - szkołą gorzowską zarządza odrębna firma, o której więcej informacji można znaleźć na stronie amicanis.pl

3. Zgłosznie się na którekolwiek z organizowanych przez nas wydarzeń / szkoleń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 2 ZAPISY NA SZKOLENIA

1. Zapisy na szkolenia indywidualne i konsultacje są przyjmowane poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontakt telefoniczny pod numerem 536 290 288 jest możliwy od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-16.00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia następuje w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia Klient proszony jest o sprawdzenie folderu "Spam" w swojej skrzynce e-mail, w dalszej kolejności o ponowny kontakt.

3. Obowiązującymi cenami są ceny zamieszczone w Cenniku

4. Aktualne nabory na kursy grupowe w różnych miastach dostępne są w Kalendarzu Szkoleń.

5. Nabory na zajęcia indywidualne prowadzone są w systemie ciągłym i ich terminy ustalane są bezpośrednio z Trenerem prowadzącym szkolenie z danym Klientem. Terminy spotkań indywidualnych ustalane są na bieżąco, a czas oczekiwania na spotkanie może się wydłużyć z powodu dużej liczby Kursantów lub z przyczyn losowych (np. choroby Trenera).

6. Numer do biura Szkoły na 6 Łap PiesPotrafi.pl - 536 290 288 - jest obsługiwany od poniedziałku do czwartku (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 8.00-16.00 - poza tymi godzinami prosimy o kontakt drogą internetową. Jeżeli w podanych godzinach występują problemy z dodzwonieniem się Klient proszony jest o wysłanie smsa - Trener oddzwoni tak szybko jak będzie to możliwe.

§ 3 DANE OSOBOWE

1. Klient zgłaszając się na kurs oświadcza, że jest świadom i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu kontaktu w sprawie szkolenia, kursu lub odbycia wizyty domowej (jeżeli Klient wybrał taką formę szkolenia).

2. Dane są przetwarzane przez Firmę Canis Maior Helena Piątek tylko i wyłącznie celem kontaktu z Klientem w sprawie szkolenia, przekazywania informacji dotyczących szkolenia, wysyłania materiałów szkoleniowych drogą elektroniczną lub przeprowadzenia wizyty domowej (jeżeli Klient wybrał taką formę szkolenia) oraz w celach rozliczeniowych.

3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych do wspomnianych wyżej celów i oświadcza iż jest świadom, że ma prawo wglądu w swoje dane, prawo do ich poprawiania lub usunięcia.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez Firmę Canis Maior Helena Piątek w postaci umożliwiającej identyfikację Klientów, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania Firma Canis Maior Helena Piątek oświadcza i informuje, że gromadzi jedynie minimum informacji i danych należących do klientów.

5. Firma Canis Maior Helena Piątek nie jest uprawniona i nie przekazuje danych, w tym w szczególności danych osobowych swoich Klientów żadnym podmiotom trzecim.

6. Administratorem danych jest firma Canis Maior Helena Piątek, ul. Zwycięstwa 56, 72-500 Międzyzdroje, tel. 536 290 288, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7. Klient zgłaszając się na szkolenie wyraża zgodę na robienie zdjęć i filmów podczas szkoleń/kursów organizowanych przez Firmę Canis Maior Helena Piątek, które mogą zawierać wizerunek Klienta lub jego psa oraz osób innych, które towarzyszą mu na szkoleniu i wyraża zgodę na ich publikacje na stronie internetowej www.piespotrafi.pl oraz na portalach społecznościowych. Klient oświadcza że jest świadom wyrażonej zgody na przetwarzanie wizerunku.

§ 4 PLATNOŚCI ZA KURSY

1. Płatność należy regulować przed rozpoczęciem się kursu na rachunek bankowy: 95 1090 1492 0000 0001 3321 5256 (Bank Zachodni WBK), w tytule: imię, nazwisko, rasa psa, rodzaj szkolenia (np. psie przedszkole Szczecin). Termin wpłaty Uczestnicy danego kursu otrzymują mailowo. Brak wpłaty za dany kurs grupowy/warsztaty/seminarium w ustalonym terminie jest rozumiany jako rezygnacja i w takim wypadku na miejsce Uczestnika może zostać przyjęta osoba z listy rezerwowej. W przypadku niektórych kursów jest możliwość płatności gotówką na pierwszym spotkaniu.

2. Psom adoptowanym ze schronisk przysługuje zniżka w wysokości 30% (za okazaniem dowodu adopcji).

3. Wyżej wymieniona zniżka dla psów adoptowanych dotyczy kursów grupowych: Psie Przedszkole i Podstawowe Posłuszeństwo.

4. Uprzejmie informujemy, że Szkoła na 6 Łap PiesPotrafi.pl nie zwraca pieniędzy za spotkania z wykupionych pakietów szkoleniowych / kursów grupowych, kórych Klient nie wykorzystał z powodu wyjazdu, zmiany trybu pracy, choroby swojej lub psa, cieczki suki bądź dowolnych innych przyczyn niezależnych od Organizatora szkolenia.

5. Klient może odrobić spotkanie / lekcję, na której nie mógł być obecny w innym terminie ustalonym z Trenerem (w przypadku szkoleń grupowych odrobienie zajęć następuje z inną grupą), co odbywa się na zasadach opisanych w dalszej części niniejszego Regulaminu. Wykupione lekcje należy wykorzystać w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym odbyła się pierwsza lekcja - po upływie tego czasu niewykorzystane lekcje przepadają (chyba, że opis kursu stanowi inaczej lub dokonane zostały inne ustalenia z Trenerem wynikające z wyjątkowych okoliczności).

6. Szkoła na 6 Łap PiesPotrafi.pl nie przewiduje płatności w ratach za pakiety szkoleniowe czy szkolenia grupowe (chyba, że w opisie wydarzenia zaznaczone jest inaczej).

§ 5 ZASADY PANUJĄCE NA ZAJĘCIACH

1. Właściciel psa jest zobowiązany do posiadania książeczki zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami i (w przypadku szkoleń grupowych) do dostarczenia książeczki szczepień Instruktorowi (do wglądu).

2. Pies powinien być wprowadzony na teren szkolenia na smyczy.

3. Psy są spuszczane ze smyczy tylko i wyłącznie na polecenie Trenera.

4. Właściciel jest zobowiązany do sprzątania nieczystości po swoim psie.

5. Pies chory nie uczestniczy w zajęciach i jest zwolniony na okres rekonwalescencji. Zajęcia te są usprawiedliwione, o ile Instruktor został wcześniej poinformowany (najlepiej drogą mailową lub sms). Zajęcia można odrobić w innym terminie / z inną grupą. Terminy i miejscowości, w których uruchamiane są kolejne kursy grupowe są podawane w Kalendarzu Szkoleń - w przypadku nie uruchamiania naboru w mieście Kursanta, można odrobić nieobecności z grupą w innej miejscowości. Niewykorzystane spotkania szkoleniowe Klient ma prawo wykorzystać w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym odbył pierwszą lekcję - po upływie tego czasu spotkania szkoleniowe przepadają (chyba, że opis kursu stanowi inaczej lub dokonane zostały inne ustalenia z Trenerem, wynikające z wyjątkowych okoliczności).

6. W przypadku gdy suka dostanie cieczkę w trakcie szkolenia, nie uczestniczy w szkoleniach i jest zwolniona na okres zakończenia cieczki na ok. 3 tygodnie (zajęcia te są usprawiedliwione, o ile Instruktor został poinformowany, najlepiej drogą mailową lub sms - dotyczy szkoleń grupowych). Zajęcia można odrobić w innym terminie/z inną grupą. Terminy i miejscowości, w których uruchamiane są kolejne kursy grupowe są podawane w Kalendarzu Szkoleń - w przypadku nie uruchamiania naboru w mieście Kursanta, można odrobić nieobecności z grupą w innej miejscowości. Niewykorzystane spotkania szkoleniowe Klient ma prawo wykorzystać w terminie do 6 miesięcy, licząc od dnia, w którym odbył pierwszą lekcję - po upływie tego czasu spotkania szkoleniowe przepadają (chyba, że opis kursu stanowi inaczej lub dokonane zostały inne ustalenia z Trenerem, wynikające z wyjątkowych okoliczności).

7. W przypadku niemożności uczestnictwa w którymś ze spotkań szkolenia grupowego (np. z powodu wyjazdu lub choroby), zajęcia te można odrobić w późniejszym terminie z inną grupą (patrz pkt. 5 i 6).

8. Psy w czasie szkolenia są kontrolowane przez Właścicieli i Instruktorów. Za ewentualne szkody wyrządzone przez psa lub uszczerbek na zdrowiu samego psa odpowiada Właściciel (odpowiedzialność cywilna z tytułu posiadania zwierzęcia - Zgodnie z art. 431 § 1 Kodeksu cywilnego: „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody, niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło (...)”).

9. Właściciel psa w trakcie szkolenia zapewnia mu wodę do picia.

10. Psy dorosłe przejawiające agresję lub dużą lękliwość przyjmowane są na szkolenia grupowe po konsultacjach. W celu skonsultowania przypadku należy zadzwonić lub napisać wiadomość mailową z opisem zachowania psa.

11. Właściciel lub osoba - przewodnik psa oraz osoby towarzyszące i dzieci zobowiązane są do ubioru sportowego: długie spodnie i wygodne zakryte obuwie. Szpilki, koturny, spódniczki, sandały i inne elementy ubioru stwarzające ryzyko skaleczenia się/wywrócenia nie są mile widziane na szkoleniach. Podczas zajęć w porze zimowej obowiązuje obuwie z antypoślizgową podeszwą - buty typu trekking, trapery itp. Organizator szkoleń nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu czy uszkodzenia odzieży czy innych przedmiotów, jakie Klient doznał w trakcie szkolenia.

12. Za pozostawione rzeczy odpowiada Właściciel psa.

13. Klient jest zobowiązany do powstrzymywanie się od stosowania metod awersyjnych (bicie, używanie kolczatki lub obroży elektrycznej itp.) w trakcie szkoleń.

14. Klient jest zobowiązany do prowadzenia szkoleń w domu według zaleceń Trenera. W przypadku braku pracy własnej i nie stosowania się do zaleceń Instruktora efekty szkolenia mogą być znikome.

15. Klient jest zobowiązany do posiadania właściwego sprzętu w czasie szkolenia: smycz, obroża (lub szelki), miska na wodę, woda, smakołyki dla psa, kliker, zabawka psa. Do szkolenia psa nie nadają się smycze typu flexy (automatyczne). Wskazane są smycze o długości min. 1,5 m.

16. Klient proszony jest o nie rozmawianie przez telefon komórkowy w czasie zajęć - powoduje to rozproszenie u psa rozmawiającej osoby, jak i przeszkadza innym Kursantom! W przypadku oczekiwania na pilny telefon, uprzejmie prosimy o oddalenie się na chwilę z miejsca szkolenia w celu przeprowadzenia rozmowy telefonicznej i powrót po jej zakończeniu.

17. Klient jest proszony o punktualne pojawianie się na szkoleniu (spóźnienie się jednego psa rozprasza pozostałych uczestników szkolenia). W przypadku możliwego do przewidzenia spóźnienia Klient proszony jest o powiadomienie o tym fakcie Trenera prowadzącego grupę poprzez wysłanie wiadomości sms.

18. Właściciel psa w pełni odpowiada za osoby, które przyszły na szkolenie mu towarzyszyć lub przyszły w jego zastępstwie. W szczególności tyczy się to osób niepełnoletnich i dzieci. Organizator szkoleń nie odpowiada za uszczerbki na zdrowiu, uszkodzenia odzieży czy innych rzeczy wyżej wymienionych osób, jak i za jakiekolwiek inne wypadki, których wspomniane osoby doznały w trakcie szkolenia.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia zajęć na czas wprowadzanych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19, które uniemożliwiają realizację szkolenia. W takiej sytuacji zajęcia są zawieszone do czasu zdjęcia obostrzeń, które uniemożliwiają ich przeprowadzenie. Zawieszenie zajęć spowodowane pandemią COVID-19 nie stanowi powodu do zwrotu pieniędzy Uczestnikom szkolenia.

20. Osoby będące w grupie ryzyka w związku z pandemią COVID-19 lub obawiające się o swoje zdrowie mogą same zawiesić swoje uczestnictwo w danym szkoleniu. Należy o tym fakcie poinformować organizatora wysyłając wiadomość na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Zajęcia można wznowić w momencie gdy sytuacja związana z COVID-19 ulegnie stabilizacji - o chęci wznowienia zajęć należy poinformować organizatora wysyłając wiadomość na wyżej podany adres mailowy. Odrabianie lekcji grupowych odbywa się wraz z aktualnie prowadzonymi grupami, w miastach, w których w danym momencie szkolenie jest organizowane. Odrabianie lekcji indywidualnych odbywa się po ustaleniu terminu z trenerem prowadzącym szkolenie danego psa.

Regulamin obowiązuje od momentu publikacji go na stronie piespotrafi.pl


Regulamin szkoły dla psów i opiekunów

„Pies jest jedynym stworzeniem na ziemi, które kocha cię więcej niż siebie samego”
Josh Billings

Zapisy na kursy

Przyjmujemy poprzez zakładkę ZAPISY NA SZKOLENIA
email

Jeżeli masz pytania napisz do nas -> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta

- Zachęcamy do uczestnictwa w naszych szkoleniach -

Budujemy pozytywną więź między człowiekiem a zwierzęciem
Szkolenia indywidualne i grupowe

Szkoła na 6 łap dla psów i opiekunów

Copyright © 2020   www.piespotrafi.pl  Produkcja www.FabrykaStron.eu
Na stronie stosujemy pliki cookies. Można dokonać zmiany ustawień cookies. Szczegóły Polityka Prywatności.